ที่ปรึกษาของคุณคือ Webmaster
Products > กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม > Calcium Mag - แคลเซียม แม็กนีเซียม

Calcium Mag - แคลเซียม แม็กนีเซียม
Calcium Mag - แคลเซียม แม็กนีเซียม Calcium Mag แอนไฮดรัส ไดแคลเซียม ฟอสเฟต Calcium Mag แมกนีเซียม ออกไซด์ Calcium Mag ไดแคลเซียม ฟอสเฟต (ไฮดรต) Calcium Mag แคลเซียม ซิเตรต ไฮเดรต Calcium Mag แมงกานีส ซิเตรต Calcium Mag ซิงก์ อ๊อกไซด์ ยูเอสพี Calcium Mag วิตามินดี
1,050 B

*** ราคาพิเศษและโปรโมชั่นติดต่อทางไลน์

SynergyCalciumMag,แคลเซียมแมก,Calcium,แคลเซียมที่ดีที่สุด,แคลเซียมที่ดี,ซินเนอร์จี้แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก

Calcium Mag แคลเซียม แม็ก

 

CalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalciumCalcium

 

 

ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แคลเซียม แมกนีเซียม รวมถึงวิตามินดี แมงกานีส และซิงค์ ช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียแร่ธาตุ โรคเกี่ยวกับกระดูกและการแตกหักของกระดูกเนื่องมาจากโรคกระดูกพรุน

 
         ระดูก อวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่รองรับร่างกาย และตอบสนองการทำงานของกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายหรืออวัยวะต่าง ๆ ช่วยให้มนุษย์สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเป็นอิสระ มีการศึกษาหลายชิ้นพบว่า สารอาหารจำพวกแคลเซียม และสารอาหารที่ส่งเสริมกันอย่าง วิตามินดี แมกนีเซียม แมงกานีส และซิงค์ ลดความเสี่ยงของการสูญเสียแร่ธาตุ โรคเกี่ยวกับกระดูก และการแตกหักต่างๆ


เสริมโครงสร้างร่างกายด้วยแคลเซียม

 การสร้างบ้านทุกรูปแบบต้องมีการลงเสาเข็มขนาดแตกต่างกันไปตามความใหญ่โตของอาคาร ถ้าหลังใหญ่มาก สูงมาก เสาเข็มก็ต้องแข็งแรงมาก ส่วนบ้านเล็กๆ ชั้นเดียว ความแข็งแรงของเสาเข็มก็น้อยลงได้ ซึ่งคงไม่แตกต่างไปจากร่างกายคนเราที่ต้องมีโครงสร้างเป็นกระดูกที่แข็งแรง แต่โครงกระดูกคนไม่เหมือนเสาเข็มของบ้านตรงที่ไม่สามารถลงหลักปักฐานไว้ล่วงหน้า แต่ต้องสร้างเสริมไปพร้อมๆ กับการเจริญเติบโตของร่างกายอยู่เสมอ จึงจะช่วยให้มีร่างกายสูงใหญ่ แข็งแรงได้ และสารสำคัญที่ร่างกายจะต้องได้รับในปริมาณที่เพียงพอเป็นประจำ พร้อมทั้งทำหน้าที่เสริมสร้างกระดูกได้ก็คือ “แคลเซียม” นั่นเอง


ความสำคัญของแคลเซียม

แคลเซียม (Calcuim) คือแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟัน ทั้งยังมีปริมาณมากที่สุดในร่างกาย หรือประมาณ 1,200-2,000 กรัม ซึ่งร้อยละ 99 ในจำนวนนี้เป็น
ส่วนประกอบของกระดูกและฟัน อีกประมาณร้อยละ 1 หรือ 12 กรัมพบในเลือด เนื้อเยื่อ และของเหลวต่างๆ ในร่างกาย

หน้าที่สำคัญของแคลเซียมคือทำให้กระดูกและฟันให้แข็งแรง ควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อ การทำงานของน้ำย่อยในร่างกายชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังสังเคร
าะห์สารอะเซทีลโคลีน (Acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาท สารนี้ทำหน้าที่นำสัญญาณจากเซลล์หนึ่งถ่ายทอดไปยังอีกเซลล์หนึ่ง

 

 

แคลเซียมแคลเซียมที่ดีที่สุดแคลเซียมที่ดีที่สุดแคลเซียมที่ดีที่สุดแคลเซียมที่ดีที่สุดแคลเซียมที่ดีที่สุดร่างกายต้องการแคลเซียมมากแค่ไหน

 แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium

ปัญหาที่ตามมาเมื่อขาดแคลเซียมถ้าร่างกายได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอย่อมจะเกิดปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกันไป คือ

- วัยเด็กและวัยรุ่นที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต หากได้รับแคลเซียมน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานจะทำให้มวลกระดูก (Bone Mass) และความหนาแน่นของกระดูก (Bone Density) บกพร่องแต่ไม่มีอาการปรากฏชัดเจน เพราะแคลเซียมในเลือดยังคงปกติ และจะไม่ได้รับประโยชน์จากแคลเซียมในแง่ของการพัฒนาเจริญเติบโต


- หญิงตั้งครรภ์ ถ้าได้รับแคลเซียมไม่พอ ร่างกายจะดึงแคลเซียมจากกระดูกและฟันของแม่ออกมาทดแทน กระดูกและฟันผุง่าย กล้ามเนื้อเกร็ง ปวด เป็นตะคริวได้ง่าย


- ผู้สูงอายุ เป็นช่วงที่ร่างกายขาดความสามารถในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูก โดยเฉพาะสตรีที่หมดประจำเดือนจะขาดฮอร์โมนเพศที่ช่วยกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูก และนอกจากจะดูดซึมแคลเซียมไปใช้ได้น้อยลงแล้ว ร่างกายยังขับแคลเซียมออกจากร่างกายเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้เนื้อกระดูกบางลงและเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุน(Osteoporosis) เป็นสาเหตุให้กระดูกหักได้ง่าย โดยเฉพาะที่สะโพก (Hips) กระดูกสันหลัง (Spine) และข้อมือ (Wrists) ในวัยนี้จึงควรกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงหรือเสริมด้วยผลิตภัณฑ์แคลเซียม

 

 

Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก

Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium,Calcium ที่ดีที่สุด,แคลเซียม,แคลเซียมแม็ก

 

 แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium

synergyworldwide ซินเนอร์จี้เวิล์ดไวด์,Calcium Mag,Calcium Mag,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium Mag,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium Mag,แคลเซียมแม็ก,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium

แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,Calcium Mag,Calcium Mag,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium Mag,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium Mag,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium Mag,แคลเซียมแม็ก

แคลเซียมที่ดีที่สุด,แคลเซียม,Calcium Mag,แคลเซียมแมก,Calcium,Calcium Magnesium,Calcium & Magnesium,แคลเซียมกับโรคกระดูกพรุน,ประโยชน์ของแคลเซียม,แคลเซียมวิกิพีเดีย,แคลเซียมที่ดีที่สุด,แคลเซียม,Calcium Mag,แคลเซียมแมก,Calcium,Calcium Magnesium,Calcium & Magnesium,แคลเซียมกับโรคกระดูกพรุน,ประโยชน์ของแคลเซียม,แคลเซียมวิกิพีเดีย

 

แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,แคลเซียม,Calcium,Calcium Mag,Calcium Mag,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium Mag,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium Mag,แคลเซียมแม็ก,Calcium Mag,Calcium Mag,แคลเซียมแม็ก

 

 

**เงื่อนไขการจัดส่งฟรีเป็นไปตามกำหนด
**สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ลูกค้ายังคงมีสิทธิปฏิเสธการสั่งซื้อนั่นแต่ไม่มีสิทธิบังคับให้ต้องขายในราคาก่อนการเปลี่ยนแปลง
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารอ้างอิง

Product Catalogue Synergy Worldwide Thailand