ที่ปรึกษาของคุณคือ Webmaster
Products > กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม > F-Formula - ไฟเบอร์ดักจับไขมัน

F-Formula - ไฟเบอร์ดักจับไขมัน
เอฟ ฟอร์มูล่า ไฟเบอร์ดักจับไขมัน
0 B

 

SynergyFFormula,เอฟฟอร์มูล่าFFormula,Fiber,ไฟเบอร์เม็ด,SynergyFFormula,เอฟฟอร์มูล่าFFormula,Fiber,ไฟเบอร์เม็ด

 

FFormularไฟเบอร์ดักจับไขมันดักไขมันFFormularไฟเบอร์ดักจับไขมันดักไขมันFFormularไฟเบอร์ดักจับไขมันดักไขมันFFormularไฟเบอร์ดักจับไขมันดักไขมันFFormularไฟเบอร์ดักจับไขมันดักไขมันFFormularไฟเบอร์ดักจับไขมันดักไขมันFFormularไฟเบอร์ดักจับไขมันดักไขมันFFormularไฟเบอร์ดักจับไขมันดักไขมันFFormularไฟเบอร์ดักจับไขมันดักไขมันFFormularไฟเบอร์ดักจับไขมันดักไขมันFFormularไฟเบอร์ดักจับไขมันดักไขมันFFormularไฟเบอร์ดักจับไขมันดักไขมันFFormularไฟเบอร์ดักจับไขมันดักไขมันFFormularไฟเบอร์ดักจับไขมันดักไขมันFFormularไฟเบอร์ดักจับไขมันดักไขมันFFormularไฟเบอร์ดักจับไขมันดักไขมัน

 

F-Formular ไฟเบอร์ดักจับไขมันF-Formular (เอฟ ฟอร์มูล่า) ใยอาหารจากธรรรมชาติ มีส่วนผสมจาก กัวกัม (Guar Gum) ไซเลี่ยม (Psyllium) และ ชีควีด (Chickweed) และ เลซิติน ดูดซับไขมันและน้ำตาล ช่วยเพิ่มกากอาหารภายในระบบทางเดินอาหาร ทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ

 

ฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมันฟเบอร์ดักจับไขมัน

 F-Formular,F-Formular,Synergy F-Formular,Synergy F-Formular,เอฟฟอร์มูล่า,ไฟเบอร์,ไฟเบอร์,ไฟเบอร์,ไฟเบอร์,ไฟเบอร์,ไฟเบอร์

F-Formula,ไฟเบอร์ชนิดแคปซูล,F-Formula,ไฟเบอร์ชนิดแคปซูล,F-Formula,ไฟเบอร์ชนิดแคปซูล,F-Formula,ไฟเบอร์ชนิดแคปซูล,F-Formula,ไฟเบอร์ชนิดแคปซูล,F-Formula,ไฟเบอร์ชนิดแคปซูล