ที่ปรึกษาของคุณคือ Webmaster

Molecular Resonance Imaging Technology

M R I T

 

 MRIT,MRIT,UBIO,UBIO CLIP,MAX PA,MAXPA,Synergy UBIO

 เครื่อง M R I T เป็นระบบตรวจวินิจฉัย โดยเฉพาะเจาะจง  ด้วยการใช้เทคโนโลยี การสั่นสะเทือน ของโมเลกุล คล้ายกับเครื่อง  M R I ( เครื่องตรวจร่างกายด้วยสนามแม่เหล็ก) ไม่มีการใช้รังสีที่เป็นอันตราย สามารถติดตามและวิเคราะห์สถานะของโรคต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะคลื่นเนื้อเยื่อของร่างกาย เซลล์ โครโมโซม และแม้แต่การแยกแยะของเชื้อและฮอร์โมน


แพทย์สามารถพบระยะที่กว้างขวางของปัญหาสุขภาพ ในระยะต้นๆ ซึ่งมีความ สำคัญทางการแพทย์ในเชิงป้องกัน


     ระบบการตรวจวินิจฉัยแบบฉับไวนี้ สามารถใช้ตรวจทางการแพทย์ได้มากกว่า 50 รูปแบบ  รวดเร็วและปรอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องเจาะเลือด หรือใส่สายสวนใดๆเข้าสู่ร่างกาย  ปราศจากอันตราย จากรังสี เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ทางการตรวจ ที่มีในปัจุจบัน เช่น เครื่อง  CT Scan เครื่อง MRI  เครื่อง X-Ray  และเครื่องตรวจมะเร็งเต้านม ท่านจะได้รับการตรวจที่รวดเร็วและรายงานผลการตรวจด้วยภาพสี

 


ท่านจะได้รับ โปรแกรมการตรวจ ทุกระบบ ของร่างกาย

ดังต่อไปนี้


- สมอง/ระบบหลอดเลือดบริเวณสมอง
- โพรงจมูก/ระบบทางเดินหายใจ/ปอด ทั้งสองข้าง
- ระบบหลอดลม / หลอดอาหาร/ต่อมน้ำลาย
- ไต/กรวยไต/ท่อไต/การทำงานของไต
- ระบบต่อมไร้ท่อ
- ตับอ่อน/ตับ/ถุงน้ำดี
- ต่อมไทมัส ต่อมไทรอยด์
- หัวใจ/หลอดเลือดหัวใจ
- กล้ามเนื้อหัวใจ
- ตรวจหาเซลล์ผิดปกติบริเวณเต้านมทั้งสองข้าง (แบบโมแกรม)
- ต่อมน้ำเหลือง บริเวณ รักแร้-เต้านม(ดูมะเร็งเต้านม)
- กระเพาะอาหาร/ลำไส้ส่วนบน
- ลำไส้ส่วนปลาย /ทวารหนัก
- กระเพาะปัสสาวะ
- ระบบสืบพันธ์ (หญิง) มดลูก/รังไข่
- ระบบสืบพันธ์(ชาย) ต่อมลูกหมาก
- ต่อมน้ำเหลือง บริเวณขาหนีบทั้งสองข้าง
- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง/ขาว/เกล็ดเลือด (ดูสภาวะโลหิตจาง ภูมิแพ้)
- ระบบภูมิคุ้มกันและต่อมน้ำเหลือง (สามารถตรวจหาเชื้อเอดส์ได้)
- ระบบกระดูก
- ตา /จอประสาทตา/และความดันลูกตาทั้งสองข้าง
- ตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม
- ระบบประสาท/ปลายประสาท
- ตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของหลอดเลือด ( DPI )
- ตรวจคลื่นการทำงาน /การเต้นของหลอดเลือดหัวใจ  ( EKG )
- อื่นๆที่ต้องการตรวจพิเศษเฉพาะจุด

 

 Synergy,Maxpa,Ubio,Ubioclip,ตรวจหัวใจ,หัวใจ,Mrit

 ============================================================================================

 Max Pulse

MAX PULSE,UBIO CLIP,ยูบิโอคลิป,Synergy Maxpa,Maxpa

 

ความสำคัญของเม็ดเลือดแดงและหลอดเลือด


 เม็ดเลือดแดงสร้างมาจากไขกระดูก มีหน้าที่ขนส่งออกซิเจนให้กับอวัยวะต่างๆ และรับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์กลับมาที่ปอด โครงสร้างของเม็กเลือดแดงมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้สามารถเคลื่อนตัวไปได้ทุกแห่งทั่วร่างกาย ทำหน้าที่สำคัญให้กับชีวิต เม็ดเลือดแดงมีอายุนาน 120 วัน จึงสิ้นอายุไข เลือดไหลผ่านหลอดเลือดทั่วร่างกายที่ยาวรวมกันถึง 96,000 กิโลเมตร


หลอดเลือด (Blood vessel) เป็นส่วนของระบบไหลเวียนโลหิต ทำหน้าที่ในการขนส่งเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้แก่หลอดเลือดแดง (Artery) ทำหน้าที่ขนส่งเลือดออกจากหัวใจ และหลอดเลือดดำ (Vein) ซึ่งขนส่งเลือดเข้าสู่หัวใจ หลอดเลือดฝอย (Capillaries) เครือข่ายของหลอดเลือดแดงงและดำที่ประสานกันอยู่ปลายทาง

 ทำไมหลอดเลือดของคนจึงแข็งและตีบตัน?

              การที่หลอดเลือดแดงแข็งเกิดจากการเกาะตัวของคราบไขมันที่เกาะอยู่ด้านในของผนังหลอดเลือด และมีการอักเสบที่ผนังหลอดเลือด ทางการแพทย์เรียกคราบนี้ว่า แพล็ค (Plaque) แพล็คนี้จะค่อยๆสะสมอย่างช้าๆ หนาขึ้นๆ เหมือนสนิมเกาะในท่อประปา อาจใช้เวลาหลายสิบปีจนผนังหลอดเลือดของคุณหนาและแข็งตัวหมดสมรรถภาพในการส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆจนก่อให้เกิดโรคมากมาย ทางการแพทย์เรียกกลุ่มพวกนี้ว่า ASCVD (Atherosclerotic Cardio Vascular Disease)

MAX PULSE,UBIO CLIP,ยูบิโอคลิป,Synergy Maxpa,Maxpa

 

 

Max Pulse  คือ เครื่องตรวจวัดสภาพภายในหลอดเลือด ปริมาณการไหลเวียนของเลือด อายุของหลอดเลือด แรงต้านภายในหลอดเลือด ความยืดหยุ่นและอัตราการเต้นของหัวใจ เครื่องจะทำการตรวจจับสัญญาณชีพจรและใช้ระบบเซ็นเซอร์ทำการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องตรวจวัดนี้ เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทางการแพทย์ ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลี ว่าเป็นเครื่องมือทีมีความแม่นยำในการตรวจ เพื่อบ่งชี้ถึงคุณภาพหลอดเลือดและระบบประสาทอัตโนมัติ


 
Max Pulse


ทำการตรวจโดยฉายรังสีอินฟราเรด (IR) ผ่านปลายนิ้ว แล้ววัดจากการดูดแสงอินฟราเรด โดยฮ็อกซี่โมโกลบินในเม็ดเลือด

·         วิเคราะห์ความผันแปรของอัตราชีพจร

·         วิเคราะห์คลื่นชีพจรบอกสภาวะของเส้นเลือด

·         วิเคราะห์ความเครียด และเส้นเลือดวิเคราะห์ความสมดุลของระบบประสาท

·         วิเคราะห์สุขภาพของหัวใจ

·         วิเคราะห์เบาหวาน ภูมิคุ้มกัน สภาพร่ายกาย ฮอร์โมนต่างๆ

 

UBIO CLIP

 

UBIO CLIP,UBIO CLIP,UBIO CLIP,UBIO CLIP,Maxpa,Maxpa,Maxpa,Maxpa,Maxpa

สนใจตรวจ UBIO CLIP ติดต่อได้เลย